Jonas & Frejs trädskapare

Historik

I kursen Avancerad Grafik och Interaktion gjorde Jonas och Frej ett program som genererar slumpvisa träd. Man kan styra resultatet med ett antal inparametrar som bestämmer t.ex. hur fort grenar ska smalna av och hur ofta de ska dela sig. Programmet spottar ur sig text som man kan skicka in i povray och få ut en raytracead bild. Om man är hemskt intresserad kanske man kan få titta på källkoden.

Exempel på träd

bild av träd bild av träd
I de tidiga försöken att få programmet att fungera var vissa resultat sämre än andra.

bild av träd bild av träd
I sinom tid lyckades vi få programmet att generera trädliknande saker, lägg märke till det naturtrogna färgvalet.

bild av träd bild av träd
Ytterligare några exempel från den tid då programmet inte var riktigt klart.

bild av träd bild av träd
I detta läge var programmet klart och vi bytte till mer naturliga färger samt lade till ett grönt underlag. Med god vilja kan man se en skabbig julgran och en julgran under uppväxt i dessa bilder.

bild av träd bild av träd
Barrträd igen, det är lättast att få träden att se ut som barrträd. Det till höger ska föreställa en buske.

bild av träd bild av träd
En tall och en gran, ska detta föreställa.

bild av träd
Den här kallar vi fjällbjörk, vilket är det enda bidraget i kategorin "någotsånär verklighetstrogna träd" som inte är ett barrträd (om man inte räknar med "en buske" som är just en buske och inte ett träd).